Nasimulan ko na din – sa wakas!

Matagal ko nang nais gumawa ng isang web portal para sa mga pamilyang Pilipino. Bunga na din ito ng sarili kong pagnanais na panatiliin ang tradisyon at kulturang Pilipino sa aking pamilya kahit na naninirahan kami sa ibang bansa. Gusto ko din na mayroong lugar sa cyberspace na kung saan pagkatapos ma-basa ng mga tao ay masasabi nilang “Ipinagmamalaki ko ang lahing Pilipino”.

Mahigit dalawang taon ko na ding na-register ang pangalang pamilyapilipino.com ngunit sa dami ng mga gawain sa trabaho at sa bahay, nahirapan akong simulan ito. Ang dami ko din kasing gustong mangyari dito kaya’t lalo lamang lumaki ang gawain. Pero ngayon, magsisimula muna ako sa maliliit na hakbang.

Isang maliit, subali’t mahalagang hakbang.

Advertisements