Kahapon lang ito nangyari, habang nagba-basa ako ng mga e-mail ay napansin ko ang subject na ito: “Obama”. Maka-kuhang pansin ito dahil si Obama ay isa sa mga presidential frontrunners dito sa Estados Unidos kaya naman binasa ko ito agad. Isinasaad sa liham na hindi dapat maging presidente si Barack Obama dahil sa kanyang family background. Sa simula pa lamang ay alam ko na kung ano ito: isa na namang urban legend.

Mula sa Wikipedia, heto ang kahulugan ng salitang ito:

An urban legend or urban myth is similar to a modern folklore consisting of stories thought to be factual by those circulating them. The term is often used to mean something akin to an “apocryphal story”. Urban legends are not necessarily untrue, but they are often distorted, exaggerated, or sensationalized over time.

Sa panahon ngayon na laganap na ang pag-gamit ng e-mail ay laganap din ang mga urban legends at chain letters. Madaming nalo-loko dahil ang mga kwento ay kapani-paniwala. Pero ang totoo, madaling makita ang mga ganitong uri ng liham dahil sa isang bagay na laging naroon: hinihiling lagi na ipadala mo ito (forward) sa lahat ng kakilala mo. Magduda ka na agad at mag-research dahil 99% ng mga e-mail na ganyan ay walang katotohanan. Ganyan ko napagdudahan na hindi totoo ang natanggap ko dahil sa unang talata pa lamang ay hinihiling na ipadala ko ito sa lahat ng kakilala ko – bago ko pa mabasa ang kwento tungkol kay Obama! Gamitin mo ang Google o kahit ano man ang paborito mong search engine. Mabilis na ang pagdating ng resulta ngayon at sa loob ng isang minuto malalaman mo na agad kung ang kwento ay totoo o hindi. Kapag may oras, puntahan mo din ang urbanlegends.com para magbasa ng mga popular na urban legends, hoaxes at chain letters.

May mga paa ang balita – katotohanan man o hindi. Maging paa sana tayo ng katotohanan at hindi ng kalokohan.

Advertisements