Nais ko lamang ipamalita na binago ko ang version ng WordPress na ginagamit dito sa aking blog.  Hindi masyadong kapansin-pansin sa ibabaw ngunit para sa mga namamahala nito ay nakakalugod ang mga pagbabago.  Napansin ko na mas madali ang pagayus at pagsulat ng mga blogs.

Dahil ngayon ko pa lamang ginawa ito, hindi ko itatagong may pagkakamali din akong nagawa – nabura ang lahat ng mga registered users o subscribers.  Mabuti na lamang at hindi ito isang malaking bagay.  Para sa mga tao na tumatangkilik sa aking maliit na blog, inaanyayahan ko kayo na muling mag-register.

Maraming Salamat!

Advertisements