Kapag sinusulat ko ang blog na ito, napag-iisipan ko paminsan kung tama ba ang pag-gamit ko ng wikang Filipino. Bukod dito tinatanong ko din sa aking sarili kung mas mabuti bang gamitin ang pormal o hustong Tagalog.  May mga pinagbago na din kasi ang wikang Filipino mula nang pagpasyahan ng bansa na Tagalog ang magiging batayan ng pambansang wika (sa laking pag-tutol ng mga Cebuano).   Nuong umuwi kami sa Pilipinas kamakailan, napansin ko na nadagdagan na ang mga titik ng alpabetong Filipino para na din siguro bagayan ang mga dayuhang salita at pangalan na wala naman katumbas sa katutubong wika.

Kulang nga ba ang Tagalog? Ang totoo niyan, malawak rin ang tala-salitaan ng wikang Tagalog. Lumaki ako sa Kalakhang Maynila kaya mas nasanay ako sa Tagalog-Maynila (sa marami, ito ang tunay na pinag-batayan ng wikang Filipino) ngunit kapag may narinig akong malalim na Tagalog ay nai-intindihan ko pa rin.  Nakatulong na lumaki ako sa isang bayan na kung saan malawak pa rin ang pag-gamit ng Tagalog nuong aking kabataan at sampung taon din akong nag-aral sa Laguna.  May mga nakuha nga akong ilang pananalita na taal sa Timog Katagalugan. May isang pagkakataon nuong ako ay nasa kolehiyo pa sa Maynila at naghahanap ng makakainan ng tanghalian ay nakita naming magka-kaibigan ang dati kong kamag-aral sa Laguna.  Tinanong ko siya ng “Nakain ka ba?” at sumagot naman siya ng “Hindi, tapos na”. Ang tanong naman ng mga kaibigan ko – “Nakain? Ng ano?”  Ang katumbas kasi ng sinabi ko para sa kanila ay “Kinain ka ba (ng kung ano)?”  bagama’t ang ibig kong sabihin ay “Kumakain ka ba?”  Sabihan ninyo ako na mali ang Tagalog ko at sasagutin ko kayo na iba ang alam ninyong Tagalog 🙂

Ganunpaman, hindi ko mapag-kakailang mas madali and pag-gamit ng Filipino sa pagsusulat ng mga blog na kagaya nito. Kapag pormal o dalisay na Tagalog kasi, ang blog ay isinusulat na “blag”, ang computer ay “kompyuter”, ang chord ay “kord” at ang cellphone ay “selpon”. Parang hindi masyadong maganda ‘diba? O baka hindi lang kasi tayo nasanay?  Mahirap ding hanapin ang mga tamang salita kapag hindi ka sanay gamitin ito.  Nakaka-ingit nga minsan ang isang kaibigan kong Batangenyo na tila hindi nauubusan ng mga malalalim na salitang Tagalog.  Ay bihira nang makakit-a at makarinig ng gay-on ngay-on.

Sa mga susunod na post (o pahayag), susubukan ko na ihayag ang aking pananaw sa debate ng Filipino laban sa Tagalog.  May mga nagsasabi kasi na magkaiba ang wikang ito o di kaya’y sinisira daw ng Filipino ang Tagalog.  Mahabang debate ito, kaya sa susunod na lang. 🙂

Advertisements