Kamakailan lang  ay may binasa akong salaysay ng isang agnostiko na hindi siya maka-paniwala sa katotohanan ng mga pangyayari sa aklat ng Genesis ng Bibliya.  Dati siyang Pundamenatlistang Kristiyano na naniniwalang literal at totoong pangyayari ang mga salaysay sa unang bahagi ng Genesis.  Sa paniniwalang ito umusbong ang tinatawag na “Intelligent Design Theory” (Teorya ng Matalinong Pagdibuho) na humahamon sa “Evolution Theory” ni Charles Darwin. Pinaniniwalaan sa “Intelligent Design” na ang pagkalikha ng mga bagay-bagay sa loob at labas ng mundo ay ayon sa matalinong pagpaplano ng isang maykapal.  Sa isang Kristiyano hindi ba’t tama naman iyon? Ngunit kung susuriing mabuti ay makikita na ang paniniwalang ito ay batay sa literal at pang-agham na pagkaka-intindi sa libro ng Genesis.

Isa na ang simbahang Katoliko sa hindi tumatangkilik sa “Intelligent Design” kahit na ito ay isang simbahang Kristiyano dahil hindi ito naniniwala na ang I.D. ay tunay na agham. Naniniwala ang mga Katoliko na ang Bibliya ay ang salita ng Diyos ngunit hindi ito isang aklat na pang-agham.  Nilinaw ni Pope Benedict XVI nuong siya ay isang kardinal pa lamang nuong 1981 na kailangang intindihin ng mambabasa ng Bibliya ang pinag-kaiba ng anyo ng salaysay sa nilalaman ng salaysay.  Nauunawan rin dapat kung sino ang manunulat, kailan at paano it isinulat at para kanino it isinulat. Kinakailangan rin na maintindihan ito nang naaayon sa konteksto ng buong Bibliya at ang katuparan ng lahat ng ito kay Kristo.  Sa pananaw na ito ang Bibliya ay isang buhay na aklat na mula sa simula at hanggang ngayon ay patuloy na isinasalysay ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ni Kristo.

Naniniwala ako sa mga salaysay ng Genesis ngunit hindi ko ito gagamitin upang magpahayag ng isang katotohanang pang-agham o pang-kasaysayan. Ang mga salaysay na ito ay mga katotohanang pang-relihiyon at mas magbubunga ang ating pananampalataya kung tama ang pamamaraan ng pagbasa sa banal na aklat na ito. Marahil, kung alam lang ito ng agnostikong manunulat ay Kristiyano pa rin siya hanggang ngayon.

Advertisements