Mayroong ibinahagi sa akin ang manager ko nuong isang baguhang software developer pa lang ako. Wika niya – “There is no short-term fix because your fix today becomes a permanent feature tomorrow”.  Wala daw pangmadaliang pagsasa-ayos (ng software) dahil ang pagsasa-ayos mo ngayon ay magiging isang permanenteng katangian (ng software) kinabukasan.   May katotohanan rin sa kanyang sinabi lalo na sa mga kagawaran ng I.T. sa maraming kumpanya ngayon dahil hangga’t gumagana ang software ay may ibang gawain pang dapat pagka-abalahan.  Ika nga sa wikang Ingles – “If it ain’t broke, dont fix it”.  Ito rin ang dahilan kaya natutunan ko na mas bigyang pansin ang tamang pamamaraan upang isaayos ang isang software sa simula pa lang kaysa basta maglagay na lang ng “hack” dahil madalas na ang isang bara-barang trabaho ay magbibigay ng problema sa panahong hinaharap.

Teka, bakit ko nga ba biglang naaalala ito?  Nabasa ko kasi kamakailan ang sumusunod habang sinusuri ko ang mga panuto sa isang software:

// Bit of a hack, but this is a "short term", "temporary" solution : -) (18-OCT-2006....)

Taong-2009 na ngayon subalit itong “short term” na solusyon o “hack” na ginawa nuong 2006 ay ginagamit pa rin hanggang ngayon! Bukod dito hindi na rin basta-bastang mababago ang kanyang hack dahil pagtagal ay nakabatay na rin ang gawain ng iba sa panandaliang solusyon na ito.  Ang kanyang “temporary solution” ay naging isang “permanent feature” na!

Diksyonaryo natin
“Short-term” (panguri) – pangmadalian
“Software” (pangngalan) – kalupunan ng mga panuto na ginagamit upang pamahalaan ang pagandar ng kompyuter o magbigay ng iba’t ibang kakayahan sa mga gumagamit nito.
“I.T.” (pangngalan) – Information Technology o Teknolohiyang Pang-kaalaman.
“Hack” (pandiwa) – pagsagawa ng maliit na pagbabago sa isang software upang iwasan isang problema o katangian nito; pagtiyagaang pag-aralan ang mga niloloob ng mga software o data files sa kompyuter;

Advertisements