Ito ay isang pangunahing araw – ito ang unang araw ng Hulyo, ang unang post ko sa bagong tahanan ng blog na ito (sa WordPress.com), ang unang post na ang ginamit ko ay ang aking iPhone at habang nakasakay sa tren patungo ng trabaho.

Medyo kakaiba ang sumulat mula sa isang celpon dahil maliit ang keyboard. Bukod pa dun ay software keyboard lang ang nasa iPhone at laging nagmumungkahi ng salita sa wikang Ingles. Mabuti na lang at pwedeng mag-sulat ng pahalang, na kung saan mas malaki at madali ang keyboard, sa bersyong 3.0 ng iPhone OS.

Sigurado na maraming beses pa na susulat ako sa ganitong pamamaraan datapwat malamang na mas mai-ikli na ang bawat post. Mas mainam pa nga yata iyon sa ilan.

Advertisements